Print deze pagina
Home » lidmaatschap

AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap /Donateur B.S.V West
Achternaam:                                                                                                                    
man/vrouw
Voorletters:                                                                                                                     
Straat + huisnummer:                                                                                                          
Postcode:                     Woonplaats:                                                                              
Geboortedatum: __________________________
Telefoon privé:                                                       
Telefoon mobiel/werk:                                           
Emailadres: _____________________________

Voor en achternaam en geboortedatum van de kinderen t/m/ 17 jaar
Naam - Geb. datum                                                                                                     
Naam - Geb. datum:                                                                                                    
Naam - Geb. datum:                                                                                                    
Naam - Geb. datum:                                                                                                    

 

  1. Het gezinslidmaatschap bedraagt €27,00 per kalenderjaar (1Jan.t/m 31 Dec) ( incl.kinderen t/m 17 jaar ). 
  2. U kan ook donateur worden ( u heeft dan geen rechten ) voor €11,50 per jaar (1Jan.t/m 31 Dec).
    • s.v.p omcirkelen welk lidmaatschap / donateurschap u wil !!!!!

In het jaar van inschrijving betaald U de verschuldigde jaarcontributie  (€27,00 of €11,50) via uw bank. Voor de Betaling van uw lidmaatschap in de volgende jaren ontvangt u jaarlijks een rekening. 

    • LET OP !!!! Als u na 31 maart lid wenst te worden betaald u contant. Vanaf het kwartaal dat u lid wordt EN het kalenderjaar daarna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulier volledig invullen a.u.b. inleveren bij secretariaat of clubgebouw.

Secretariaat:
Nathan van Dijk

Henri Knapstraat 28

4207 PE Gorinchem


Clubgebouw "'t Praethuis": 

Henri Knapstraat 44

4207 PG Gorinchem

Tel: 0183-629656


Bankrekening: NL45ABNA0594016304