Print deze pagina
Home » Nieuws

Op woensdag 22 augustus mochten wij i.v.m. de opening van het nieuwe winkelcentrum op Hoog Dalem een waardecheque van €2.500,- ontvangen, wij willen het "Winkelcentrum Hoog Dalem" hier voor heel hartelijk bedanken.

Van de Penningmeester

Allereerst wil ik u bedanken voor de steun aan onze vereniging door uw lidmaatschap, donateurschap of door het plaatsen van een advertentie.

Door uw steun hebben we ook afgelopen jaar weer een tal van activiteiten kunnen organiseren.

Wij hopen natuurlijk dat u dat ook in 2018 wil blijven doen!

Daarom ontvangt u bij dit clubblad een factuur om de contributie voor 2018 te betalen.

Zoals in de algemene ledenvergadering is besproken, blijft de jaarcontributie ongewijzigd. Dat betekent voor een gezin € 27,00 voor seniorenleden en donateurs € 11,50.

Het liefst ontvangen wij uw betaling via de bank. Op de factuur staat uw lidnummer vermeld. Het is belangrijk om dit lidnummer te vermelden bij de betaling. Als u dit nummer niet vermeld, dan kan uw betaling niet worden verwerkt.

Maakt u gebruik van internetbankieren en heeft u bij uw bank een periodieke overboeking ingesteld? Zou u dan willen controleren of het contributie bedrag nog klopt?

Wilt u toch contant betalen? Dat kan in het clubgebouw bij één van de bestuursleden. Wilt u dan de factuur meenemen voor de juiste afhandeling. Bent u na 31 maart 2017 lid geworden dan heeft u al voor 2018 betaald, uiteraard krijgt u dan geen factuur.

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Neemt u dan gerust even contact met mij op.

Verder wens ik u nog hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2018!

Sjane van Meeteren

penningmeester

Wijziging clubblad

Vanaf heden zal het clubblad worden gemaakt door Nathan van Dijk, heeft u iets voor de clubkrant stuur dan een mail naar bsvwestleden@hotmail.com of neem contact op met Nathan zelf.

Wij als bestuur zijn Nathan zeer erkentelijk voor het overnemen van deze belangrijke taak binnen de vereniging en wensen hem veel succes.

 

Onderscheiding voor oud voorzitter Piet van Aartrijk.

Zaterdag 2 juli 2016, tijdens de afsluiting van het seizoen, was de avond dat oud voorzitter Piet van Aartrijk werd onderscheiden tot ere voorzitter van BSV-West, Piet die al jarenlang bij de club is betrokken, werd in het zonnetje gezet door voorzitter Jan de Vos, ook Piets vrouw Lenie werd natuurlijk niet vergeten en kreeg een mooie bos bloemen.

Piet we hopen nog jarenlang van je diensten gebruik te mogen maken.